Recensioner

IT och lärande 7/03 www.kollegiet.com Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling:

En guldgruva av nyttiga fakta
Internet är en viktig kunskapskälla, anser Jan Norman. Därför skapade han webbplatsen www.referensboken.com  Jan Norman är läroboksförfattare och pedagog med lång erfarenhet från förlagsvärlden.

På webbplatsen Referensboken har han samlat en stor mängd länkar som kan vara användbara i undervisningen. Det är allt från länkar till uppslagsverk och kartor till fakta om olika författare, bokbranschen och mycket mer.
Jan Norman har också använt sin långa erfarenhet av förlagsvärlden till att publicera en utförlig engelsk förlagsordlista. Den innehåller översättningar och förklaringar på alla termer som rör redaktionellt arbete, köp och försäljning av rättigheter och så vidare.
                                                                       

DIK-förbundets medlemmar arbetar  inom bibliotek, media, museum, arkeologi, bokförlag och andra viktiga kulturområden.
DIK-förbundets webbplats 2003-08-28:

Förlagsordlista på webben
Vad betyder acquisitions editor eller i USA acquiring editor? Intellectual property right? DRM? Vad heter på engelska engångshonorar, provkapitel? Svaren på dessa frågor står nu att finna i en särskild förlagsordlista på webben.


Förlagsbranschen är mycket internationell och de som jobbar i den är beroende av att behärska det engelska språket. Men engelska facktermer och specialuttryck hittar man sällan i vanliga lexikon eller ordböcker. Förläggareföreningen har givit ut ordlistan Förlagstermer men den har inte förnyats sedan 1982 trots att termer och fackuttryck ändras i allt snabbare takt.

För att råda bot på denna brist har den kunskapstörstande förlagsveteranen Jan Norman publicerat en modern och lätthanterlig engelsk förlagsordlista på webben. Där hittar du termer som rör alltifrån redaktionellt arbete, köp och försäljning av rättigheter till en rad andra aspekter av förlagets verksamhet.

Den nya förlagsordlistan hittar du på adressen www.referensboken.com/forlagsordlista.htm  Den vänder sig till alla som arbetar med framställning av böcker, från idé- och manuskriptstadiet över internationell samproduktion fram till förhandlingar och kontrakt om översättningsrättigheter. Ordlistan vänder sig givetvis även till författare och journalister och till alla som är verksamma med publicering i en internationell miljö, inte minst på internet.

Jan Norman, som har sammanställt förlagsordlistan, har trettio års erfarenhet från förlagsbranschen, bland annat som förlagsredaktör på Bilda förlag. Idag arbetar han bland annat på ideell basis som redaktör för webbplatsen www.referensboken.com, en guldgruva för den vetgirige. Där hittar du länkar till uppslagsverk, språklexikon och kartor, tidningar, böcker och olika ämnesguider, till fakta om bokbransch och bibliotek, till skönlitterära författare och deras verk.

                                                                          

www.ordbruket.com
som har en spännande blandning av tävlingskorsord, krypton och artiklar har under november -03 Referensboken com som månadens länktips :

Länktips för den vetgirige korsordslösaren
Internet är en enorm källa till information, kunskap och fakta. Men dess storlek och "oordnade" struktur gör ju att det ibland kan vara svårt att hitta vad man söker, även med en s k sökmotor. Då kan det vara bra med en portal där man samlat ihop de bästa "faktasamlingarna".

På Referensboken.com hittar du länkar till uppslagsverk, språklexikon och kartor, tidningar, böcker och olika ämnesguider, till fakta om bokbransch och bibliotek, till skönlitterära författare och deras verk.

Och är du inte nöjd med det så kan du även lyssna på dialekter, låna e-böcker, söka på antikvariat mm.

Det är vår uppfattning att upphovsmannen Jan Norman verkligen lyckats med att skapa ett riktigt "internet-bibliotek". Här hittar man verkligen fakta om allt mellan himmel och jord!