Här hittar du länkar till en allmän encyklopedi eller till en uppslagsbok i ett visst ämne, till språklexikon, ordböcker och kartor, tidningar och olika ämnesguider, till fakta om bokbransch och bibliotek, till skönlitterära författare och deras verk. Och du kan köpa din bok här på Bok & Media Shop.
 

     
    Innehåll:

Start
Encyklopedier
Uppslagsverk
Skönlitteratur
Böcker Tidningar
Språklexikon
Kartor
Adress Telefon
Tid
Förlagsordlista eng/sv
Bok & Media Shop

          
 <<Till startsidan

Kontakta oss>>

 

Uppslagsverk

LEXIKON, MED 
SNABBA SVAR:
- NE och NE:s ordbok
- Sv.akademiens ordlista
- Wikipedia
- Store norske
- Store danske
- Britannica

ÖVERSÄTT MED
-
Google
-
Nordisk ordbok
-
Norstedts ordbok
- Synonym eng/sv/eng
- Internet Explorer

LÅNA EN E-BOK!
De här biblioteken lånar ut e-böcker via nätet. Titlar.

EBRARY.COM
Få tillgång till mer än 20000
e-böcker via nätet!

FRÅGA BIBLIOTEKET
Här kan du ställa frågor till en bibliotekarie. Eller bokla en bibliotekarie på Kungl. Biblioteket.

ANTIKVARIAT
Sök på ett 90-tal antikvariat.

BIBLIOTEK.SE
Sök samtidigt på många bibliotek.

SÖK nyheter Samtidigt i DN, Svd, Expressen, Aftonbladet och 50 andra
media.

EGEN AGENT
Vill du ha bevakning av ditt favoritämne i ett stort antal tidningar? Beställ tillfälligt abonnemang för 195 kr hos Mediearkivet

DIALEKTER
Lyssna på svenska dialekter här.

DATABASER
Bibliotek erbjuder ofta sökning gratis.

AVIGSIDAN

Det mesta som står här är fel. Men roligt.
www.avigsidan.com

 

Söka ord: Tryck Ctrl+f. På Mac Command+f.

APOTEKET MEDICIN
Här är goda råd inte dyra.
http://www.apoteket.se/

ARBETSFÖRMEDLINGEN.SE
På arbetsförmedlingens hemsida kan du söka jobb, rekrytera medarbetare och få information om arbetsmarknaden.
http://www.arbetsförmedlingen.se

Se även:
http://www.jobbstart.se

Filma ihop ditt CV:
http://www.piraja.se

MÅNGA JOBBSAJTER I GEMENSAM PORTAL
Workshopping.com har samlat alla jobbsajter på en internetplats.
http://www.workshopping.com

ARBETSMILJÖVERKET
Under rubriken Lag och rätt hittar man föreskrifterna i Arbetarskyddsstyrelsens och
Arbetsmiljöverkets författningssamling. Avdelningen Statistik innehåller uppgifter om arbetsmiljö och arbetsskador. Under rubriken Teman återfinns informativa texter om en mängd arbetsmiljörelaterade ämnen som till exempel ergonomi, kemikalieolyckor, sjuka hus och stress.
http://www.av.se/

ARBETSMILJÖUPPLYSNINGEN.SE
Inte bara en kunskapsbank utan också en rådgivande guide som hjälper besökaren att få rätt typ av information och personlig vägledning.
http://www.arbetsmiljoupplysningen.se

ARBETSMILJÖ OCH HÄLSA
SuntLiv.nu är ett arbetsmiljöprogram för kommuner, landsting och regioner. Syftet är att förbättra arbetsmiljön och hälsan och att minska sjukskrivningarna. På webbplatsen finns bland annat en utmärkt samling internetlänkar inom ämnesområdet.
http://www.suntliv.nu

AVHANDLINGAR.SE
Här kan du få en inblick i vad svenska doktorander och forskare håller på med. Här hittar du mer än 30000 färdiga avhandlingar (doktorsavhandlingar och licentiatavhandlingar), varav ungefär hälften går att ladda ner i fulltext, som PDF-dokument.Vad är du intresserad av? Skriv ett sökord i sökfältet. Om du endast önskar söka bland nedladdningsbara dokument, klicka i rutan under sökfältet.
http://www.avhandlingar.se

BERNT GUSTAVSSON:
VAD ÄR KUNSKAP?

"- - - information är det material som blir till kunskap när en människa tar det till sig och förstår det. För att förstå en sak måste den sättas in i ett sammanhang." Sidan 39 i boken "Vad är kunskap" Skolverket 2002, Pdf-fil, 150 sidor. Sök under Publikationer på bokens titel eller författarens namn.
http://www.skolverket.se/

BIBELN
Denna webbplats bygger på den nya bibelöversättning som vi fick år 2000. Allt som finns i den bibeltexten är fullt sökbart.
http://www.bibeln.se
Lyssna på Bibeln:
http://www.voxbiblia.se/

DJÄVULSBIBELN
Codex Gigas, eller Djävulsbibeln, är en medeltida handskrift hos Kungl. biblioteket i Stockholm. Den kanske största bevarade europeiska handskriften (Codex Gigas betyder "jättebok"). Den innehåller ett stort helsidesporträtt av Djävulen, vilket förklarar dess andra namn.
Den här webbplatsen innehåller en digitaliserad version av alla sidor i handskriften tillsammans med kommentarer om dess historia, dess texter, initialer och utsmyckning.
http://www.kb.se/KBCodexGigas/

BIOPROGRAMMET
En samlingsplats för aktuellt bioprogram i Sverige, information om filmer och biografer samt länkar till recensioner.
http://www.bioprogrammet.nu/

SF:s biografer:
http://www.sf.se

BRIS – BARNENS RÄTT I SAMHÄLLET
Bris lyssnar och ger råd till alla barn och ungdomar som har det svårt och som önskar ett bättre liv.
http://www.bris.se

BROTTSOFFERPORTALEN
Här kan du som brottsoffer hitta information om vilka rättigheter du har och hur du kan få stöd och hjälp.
http://www.brottsofferportalen.se

BRÖLLOPSGUIDEN
Hemsida för den som planerar eller ska gästa ett bröllop. Fakta om bröllopstraditioner, trender och senaste nytt från bröllopsbranschen. Möjlighet att lyssna på bröllopsmusik och se bröllopsfilm. 
http://www.brollopsguiden.se

CARL VON LINNÉ
Linnés liv, barndom, skoltid,karriär och familj. Hans tid, hans natursyn – en idéhistorisk resa. Växterna och djuren, biologisk mångfald på 1700-talet och idag. En resa bland naturens läkemedel. Fysikens kosmos – vad Linné inte visste.
http://www.linnaeus.uu.se/online/

DEN VIRTUELLA FLORAN
I Den virtuella floran är växterna indelade i 131 familjer, 668 släkter och 2040 arter. Det går att söka på svenska och latinska namn, på norska, danska, isländska, engelska och tyska namn.
http://linnaeus.nrm.se

DIGITALMUSEUM.SE
En rad stora, svenska museer har startat en gemensam sajt där över150000 föremål nu visas upp på nätet. Satsningen sker i samarbete med
den norska motsvarigheten, Digitalmuseum.no.
http://www.digitalmuseum.se
http://www.digitalmuseum.no/

EKONOMISK ORDLISTA
En kombinerad ordlista och lexikon som förklarar och översätter engelska termer till svenska.
http://www.finansportalen.se/

EMPLIVE
Det här är ett musikmuseum i Seattle som koncentrerar sig på amerikansk
populärmusik. Du kan läsa om och lyssna på dina favoritmusiker eller följa utvecklingen av t.ex. hiphop. Här kan du även få lektioner i att själv spela och komponera musik.
http://www.emplive.org/

EU - RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER
Portalen Ditt Europa ger privatpersoner och företag praktisk information om deras rättigheter och möjligheter i EU. Informationen är uppdelad på privatpersoner och Företag.
http://ec.europa.eu/youreurope/index_sv.html

FACKLIG ORDLISTA
En lista med viktiga ord och begrepp inom arbetslivet. Ordlistan är utarbetad inom Kommunal.
http://www.kommunal.se

FASS MEDICIN
Uppslagsbok om läkemedel. Avdelningar för allmänheten (Patient-Fass) samt för läkare. Även djurläkemedel.
http://www.fass.se

FILOSOFI
Sök samtidigt i åtta engelskspråkiga filosofiska uppslagsböcker. Klicka på uppslagsordets begynnelsebokstav.
http://www.ditext.com/encyc/frame.html

FILMDELTA
Sajten riktar sig till alla människor som söker information om film (både gammalt och nytt).
Filmdeltas grundare har sedan länge många kunder inom området såsom Scanbox, Warner, Buena Vista, Paramount, Universal, NRK,
Radio City, Sveriges Radio, SVT, SF, Sandrews och ett antal fristående biografer och videobutiker. De håller också ögonen på filmprojekt som är under utveckling och har normalt upplysningar om film långt innan de har premiär i Skandinavien.
http://www.filmdelta.se

FOLKBILDNINGSRÅDET
En ideell organisation för folkbildningen. Rådet har två uppdrag: Är en myndighet som fördelar statsbidrag och utövar tillsyn och är samtidigt ett samarbetsorgan för den fria och frivilliga folkbildningen. Här finns länkar till studieförbund och folkhögskolor och här finns mötesplatser på Folkbildningsnätet med samlade pedagogiska resurser.
http://www.folkbildning.se

FOLKRÖRELSER
En förteckning, kallad Rörelsenätet, med länkar till en stor del av Sveriges folkrörelser.
http://www.ledarinstitutet.se/

FONUS
Fonus är en folkrörelseägd begravningsbyrå med dotterbolag/filialer i Sverige och Norge. Fonus hjälper till vid dödsfall; begravning, bouppteckning, arvskifte.
http://www.fonus.se/

FORNSÖK
I Riksantikvarieämbetets Fornsök kan du söka information om äldre tiders gravplatser, boplatser och arbetsplatser. Här finns uppgifter om 1,7miljoner lämningar såväl på land som under vatten. Du hittar information om runstenar, hällristningar, gruvor, torp, avrättningsplatser, skeppsvrak och mycket annat. Tidsspannet är stort – från äldsta stenålder till 1900-tal.
Fornsök vann Guldlänken år 2009 som den bästa och mest innovativa nya e-tjänsterna inom svensk offentlig förvaltning.
http://www.fornsok.se/

FORSKNING.SE
Information om svensk forskning vid universitet och högskolor. Ersätter även internetplatsen Safari.
http://www.forskning.se/

FORUM SYD – FÖR EN RÄTTVIS VÄRLD
Forum Syd är gemensam internetplats för människor och enskilda organisationer som verkar för en rättvis och hållbar
global utveckling baserad på människors lika värde och rätt till rimliga livsbetingelser.
http://www.forumsyd.org

FN:S FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA
Förenta Nationernas generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948 en allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna.
http://www.manskligarattigheter.gov.se/

FÅGELSÅNG
I radions P2 presenteras en ny fågel varje månad sedan januari 1994. Här finns alla dessa fåglars läten samlade.
http://www.sr.se/p2/p2pippi/arkiv.stm

FÖRSÄKRINGSKASSAN
Här kan man sjukanmäla sig,  få ekonomisk ersättning, hämta blanketter, få information om allt från föräldra- och barn- till pensionsfrågor.
http://www.fk.se

GAMLA MÅTT OCH VIKTER
Gamla mått och vikter kan ställa till huvudbry för dagens människor. Om man tittar på bouppteckningar, gamla brev och dokument, äldre litteratur etc. stöter man ofta på dessa gamla måttangivelser. Äldre mått utgår ofta från olika kroppsdelar, fot, tum, armslängd etc. Detta innebar dock att måtten ej blev så exakta. Men det finns vissa faktiska förhållanden som att foten är en 1/6-del av en människas längd.
http://www.algonet.se/~hogman/slmatt.htm

GARDEN WEB GLOSSARY
Engelska trädgårdstermer, mer än 3000 st, relaterade till botanik, trädgård, odling, landskapsarkitektur.
http://www.gardenweb.com/glossary/

GROVES MUSIKLEXIKON
Uppslagsverkens uppslagsverk i den klassiska musikvärlden. Även annan musik än den klassiska behandlas. Verket består egentligen av 29 volymer på tillsammans 68 kilo som kostar cirka 50.000 kr. Abonnera på internetversionen för 300 kr i månaden eller prova den helt gratis under 24 timmar.
http://www.grovemusic.com

GUINNESS WORLD RECORDS
Läs Guinness rekordbok på nätet. Rekorden är indelade i översiktliga kategorier och det går att fritextsöka med egna ord. Nätversionen ger inte bokens hela innehåll men man får en färgrik multimedial presentation. Genom att registrera sig får man full access.
http://www.guinnessworldrecords.com

Handikappades samarbetsorgan HSO
G
emensam organisation för ett 30-tal medlemsförbund. Länkar till myndigheter och organisationer.
http://www.hso.se

HAVET
En populärvetenskaplig presentation om livet i badviken, på botten, i fria vattnet, om algblomning, gifter och gödning.
http://www.kmf.gu.se/havet/

HISTORIA I SIFFROR
Portalen för historisk statistik - historia i siffror.
http://www.historia.se/

HISTORISKA VÄRLDAR
Se och upplev vikingatiden och medeltiden.
http://histvarld.historiska.se/histvarld/

HUMAN RIGHTS WATCH WORLD REPORT Läs de senaste rapporterna från Human Rights Watch med övervakningen av de mänskliga rättigheterna i olika länder.
http://www.hrw.org

IKEA
Affärsidén är att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga artiklar till så låga priser att så många som möjligt får råd att köpa dem!
http://www.ikea.se/

INGMAR BERGMAN
Här kan besökaren ta del av Ingmar Bergmans hela produktion med filmer, teater och skrifter. Det går att klicka sig fram till beskrivningar, fakta och rollistor – även mästerregissörens personliga anteckningar.
http://www.ingmarbergman.se

INTERNET ARCHIVE
Internet Archive bygger upp ett digitalt bibliotek av internetplatser. Med Waybackmachine kan man gå tillbaka i historien och se tidigare versioner av internetplatser.
http://www.archive.org/

JURIDISK INFORMATION
Enkel juridisk information om olika vardagssituationer och problem. Avtalsblanketter, ordlista, med mera.
http://www.juridikfokus.se/

KONVERTERA MÅTT, VIKT, VALUTA
Webbplatser med konverteringsmöjligheter mellan olika måttsystem.
http://www.konvertera.nu
http://www.onlineconversion.com/
http://www.convertworld.com/se/

KULTURMILJÖBILD
Drygt 40 000 digitaliserade och sökbara fotografier från 1800-talets slut fram till nutid. De visar bl.a. fornlämningar, kyrkor, arbetsplatser, byggnader, bostadsmiljöer, arkeologi. Bilderna kommer från Riksantikvarieämbetets egen fotoverksamhet och från olika bildsamlingar.
http://www.raa.se/

KULTURNÄT SVERIGE
Samlar, sorterar och sprider svensk kultur. OBS! C:a 7000 länkadresser.
http://www.kultur.nu/

KULTURRÅDET.SE
En statlig myndighet som arbetar med kultur; bland annat teater, dans, musik, litteratur, bibliotek, tidningar museer, utställningar och konst.
http://www.kulturradet.se

KUNGAHUSET
Kungl. Hovstaternas webbplats med fakta och information kring den svenska monarkin, organisation och ekonomi, Sveriges
regenter under 1000 år, deras valspråk, kungliga ordnar och medaljer, riksregalierna och andra symboler, de kungliga slotten.
http://www.royalcourt.se

KYRKBÖCKER PÅ NÄTET
Dagen som alla släktforskare länge har väntat på är äntligen här. Det svenska släktforskningsföretaget genline meddelar våren 2006 att landets samtliga historiska kyrkböcker, sammanlagt 32 miljoner sidor, finns skannade och utlagda på Internet.

Bilderna är kopior av de mikrofilmer mormonerna framställde då de var i Sverige för att fotografera kyrkböckerna. Det som gör genline unikt är att det användaren ser på bilderna är den information som en gång skrevs ner i kyrkböckerna och inte några tolkningar. Materialet sträcker sig från 1600-talet fram till 1897. Vad gäller födda, vigda och döda sträcker sig materialet till ca 1860, därefter finns uppgifter från Statistiska
Centralbyrån inlagda.

Fram till för några år sedan krävdes det en betydande arbetsinsats för att kartlägga sina rötter, men med ett bildarkiv som täcker in alla Sveriges 2 710 församlingars kyrkböcker tillgängligt på Internet har det blivit mycket enklare. Man kan forska var och när man vill; genlines arkiv är öppet dygnet runt.
http://www.genline.se

Lagrummet
Den gemensamma ingångssidan för att söka lagar och rättsinformation. Innehåller länkar till de rättskällor som finns tillgängliga på Internet.
http://www.lagrummet.se

MEDELTIDENS BILDVÄRLD
Bilddatabasen innehåller omkring 19 000 fotografier av 4 142 konstföremål från hela landet. Dessa omfattar altarskåp, träskulptur, dopfuntar och kalkmålningar. Databasen är ett nationellt uppslagsverk över de bäst bevarade föremålen i våra kyrkor och museer.
http://www.historiska.se/

MEGAOMVANDLAREN
Räknar om skålpund till gram, tum till centimeter, gallon till liter och så vidare.
http://www.megaconverter.com/Mega2/

MIN PENSION.SE
Internetportalen ger en prognos för hur stor den allmänna pensionen, inklusive premiepensionen samt de kollektivavtalade tjänstepensionerna blir för alla blivande pensionärer mellan 21 och 65 år. För att använda tjänsten behöver man antingen ett bank-id, som fås kostnadsfritt på de stora bankerna eller också pinkoden från Premiepensionsmyndigheten.
http://www.minpension.se

MODERNA MUSEET - SÖK I SAMLINGEN
Databasen innehåller cirka 20 000 av Moderna museets verk. Hälften av dem visas med bild. Det går att söka både på verk och person. Vid sökning på person måste förnamnet skrivas in först. Det finns möjlighet att söka konstverken efter framställningssätt, konstnärens nationalitet eller tillkomstår.
http://www.modernamuseet.se

MUSIKHÖGSKOLANS LÅTREGISTER
Klicka på Bibliotek.
http://www.kmh.se/

NATURHISTORISKA RIKSMUSÉET
Ett kunskapscentrum och en levande mötesplats - för både allmänhet och experter. Har över 17 miljoner föremål. Bedriver forskning och utställningar. Internetworld nr 5/2008 utnämner Naturhistoriska till den bästa svenska museum-sajten på webben.
http://www.nrm.se

NOBEL E-MUSEUM
Nobel e-museum använder multimedia för att informera om nobelpristagare, om Alfred Nobel och om olika evenemang. E-museum har mer än 9000 sökbara dokument. Språk: Engelska.
http://www.nobel.se/


NORDARK - NORDISK ARKEOLOGI
Webbplatsen Nordark är byggd för den som söker information om nordisk och nordeuropeisk arkeologi. Här finns en svensk och en engelsk
informationsguide och en resurssamling - Kunskapslagret - med internetlänkar ordnade efter period och ämne. I guiderna finns söktips och förteckningar med adresser och länkar till arkeologiinstitutioner, arkiv, muséer, förlag och bibliotek. Man kan fritextsöka eller använda guidad sökning. För att underlätta navigeringen på webbplatsen finns webbkartor.
http://www.hgo.se/nordark/

NORGE, SVERIGE & UNIONEN 1905
Om unionsupplösningen 1905. Bibliografi, ljud och bilder, tidningar och dokument. Bakom webbplatsen står nationalbiblioteken och riksarkiven i Sverige och Norge. Språk: Svenska, Norska.
http://www.nb.no/baser/1905/

NOTER OCH TEXTER
En mycket innehållsrik musiksajt.
http://www.sheetmusicplus.com

NOTHEADS
Notheads AB erbjuder notskrivningsprogrammet Igor Engraver med vilket man kan spela upp notbilden på sin dator, redigera och transponera noterna efter behov. Musiker och upphovsmän kan publicera sig på webbplatsen och sälja sina noter där.
http://www.noteheads.com/

ODLA.NU
Webbplats om trädgårdsodling. Länkar till experter som svarar på frågor.
http://www.odla.nu

PARLAMENTARISK ORDBOK
Ordlista med ett flertal begrepp rörande riksdagens arbete samt ett antal förenings-
och mötestekniska facktermer.
http://www.riksdagen.se/

POLITISKA PARTIER I RIKSDAGEN
http://www.centerpartiet.se/
http://www.folkpartiet.se/
http://www.kristdemokraterna.se/
http://www.mp.se/
http://www.moderat.se/
http://www.socialdemokraterna.se/
http://www.vansterpartiet.se/

ROMERSKA SIFFROR
Siffrorna vi använder i Sverige är egentligen arabiska (fast nollan kommer från Indien). Här kan du läsa om de romerska siffrorna.
http://faktabanken.nu/romerskasiffror.htm

RÄDDA BARNEN
Rädda Barnens arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) och FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
http://www.rb.se

RÄKNA UT PENNINGVÄRDET
Räknare där man får hjälp med att räkna om penningvärdet mellan olika år. Tjänsten täcker perioden från 1873 (när kronan infördes) fram till år 2001 och värdena beräknas på KPI (konsumentprisindex). Man skriver in årtal och summa samt vilket år man vill räkna om till. Sammanställt av Kungl. Myntkabinettet.
http://www.myntkabinettet.se/räknare.htm

RÄTTSNÄTET – NOTISUM
På Rättsnätet finns lagar, förarbeten,
myndighetsnormer, europarätt, SFS-guide,
rättsfallsregister, domar, laglistor och Notisum
Miljö. Rättsnätet är både en gratistjänst och en
avgiftsbelagd abonnemangstjänst.
http://www.notisum.se/

SCENARKIVET – DANS
Ett samarbetsprojekt mellan de fria scenerna Atalante i Göteborg, Moderna Dansteatern i Stockholm och Dansstationen i Malmö. Utöver verktitlar och speldatum innehåller databasen information om de koreografer, dansare, scenografer, ljussättare, kostymörer, musiker och många andra som medverkat i uppsättningar på de tre scenerna. Scenarkivet finansieras av Kulturrådet.
http://www.scenarkivet.se

SJUKHUSBIBLIOTEKEN
En gemensam webbplats med syfte att samla information för sjukhusbibliotek och deras användare, främst sjukvårdens personal och patienter.
http://www.vardverktyget.se/

SJUKVÅRDSRÅDGIVNINGEN
Information om hälsa och sjukvård till  allmänheten. Läkare svarar på besökarnas frågor. Sjukvårdsrådgivningen ägs och finansieras av Sveriges landsting och Apoteket AB.
http://www.sjukvardsradgivningen.se/

SJUNG MED LOA FALKMAN!
Gratis sångskola åt hela svenska folket! Kungliga Operan har filmat nio sånglektioner i webb-tv format med Loa Falkman som pedagog. Projektet ”Hela Sverige Sjunger!” startade den 5 maj 2006. Efter den första lektionen följde två lektioner varje fredag. Sedan finns alla nio lektionerna kvar på operans webbplats.
http://www.operan.se

SKATTER
Skatteverket informerar.
http://skatteverket.se/

SOCIALISTISKT DANSKT LEXIKON 
2.500 uppslag inom områden som inte täcks så utförligt i andra uppslagsböcker.
http://www.leksikon.org/

SOMMARJOBB.SE
Här hittar du lediga sommarjobb i hela landet och kan läsa artiklar om hur du söker och vad du ska tänka på.
http://www.sommarjobb.se

STOCKHOLMS GRAVPLATSER
Stockholms stad har på internet lagt ut namnen på 500 000 personer som ligger begravda på stadens elva kyrkogårdar. Meningen är att det ska vara möjligt att hitta var och när en person begravts.
Arbetet att överföra stadens gravböcker till nätet har tagit mer än två och ett halvt år och började som ett examensarbete på Tekniska högskolan. En rad kända svenska personers gravar finns med i databasen. Till exempel går det att hitta till August Strindbergs, Vilhelm Mobergs och Alfred Nobels gravstenar.
http://hittagraven.stockholm.se/

STUDERA.NU
Högskoleverkets webbresurs. Sök bland alla svenska utbildningar och mycket annan information.
http://www.studera.nu

STATISTISK ÅRSBOK
Statistisk årsbok för Sverige utges årligen sedan 1914 av Statistiska centralbyrån, SCB. Den aktuella webb-versionen innehåller aktuell statistik över svenska samhällsförhållanden samt viss internationell statistik. Årsboken presenteras här i fulltext i PDF-format.
http://www.scb.se

SVENSKA MUSEIFÖNSTRET
Här kan man söka och se vad som händer på Sveriges museer. Man kan även söka genom ämnesområden och kategorier. Lär dig runskrift. Gå på trollvandring i John Bauer-skogen eller bygg en luftballong.
http://www.museifonstret.se

SVENSKA MUSIKFÖRLÄGGARE- FÖRENINGEN
Svenska Musikförläggareföreningen, SMFF, är Musikförlagens branschorganisation. Här finns länkar till musik-Sverige.
http://www.smff.se

SVENSK FILMDATABAS
Svensk Filmdatabas gör det möjligt att söka upplysningar om samtliga långfilmer sedan 1897 och dessutom en stor mängd svenska kort- och
dokumentärfilmer.
http://www.svenskfilmdatabas.se/

Se även: http://www.filmdelta.se

SVENSKT KULTURARV
Kulturhistoriska besöksmål i Sverige. Muséerna finns beskrivna med öppettider, priser m.m. Man kan välja kategori, t.ex. konst eller arbetshistoria och få en lista över besöksmål. Information från Riksantikvarieämbetet och Statens Fastighetsverk.
http://www.svensktkulturarv.com/

SWEDEN.SE
Engelskspråkig information om svensk ekonomi, kultur och underhållning.
http://www.sweden.se

SYOGUIDEN
Info om utbildning, arbete, löner m m.
http://www.syoguiden.com/

THE INTERNET MOVIE DATABASE
Katalogiserar över 250000 filmer med många olika sökmöjligheter. Här finns även en kollektion med mer än 45000 fotografier.
http://www.us.imdb.com/

Se även:
http://www.filmdelta.se

UTBILDNINGSINFO.SE
Sveriges största utbildningsportal med totalt 35000 utbildningar inom grundskola, gymnasium, folkhögskola, påbyggnadsutbildningar och högskola. Våren 2006 kompletteras sajten med de kvalificerade yrkesutbildningarna, KY. Ansvarig: Skolverket.
http://www.utbildningsinfo.se

VAD FÅR MAN TA PÅ INTERNET?
Kolla källan! informerar om upphovsrätt.
http://kollakallan.skolverket.se/

VALUTA 
Två enkla och praktiska valutaomvandlare.
http://www.forex.se/
http://www.oanda.com/

WEB GALLERY OF ART
Ett virtuellt museum där du kan avnjuta europeiskt måleri och skulptur från Gotik, Renässans och Barock (1100-1800). För närvarande visas 12400 reproduktioner med kommentarer och biografier. Du erbjuds en guidad tur och gratis vykort med motiv från museet.
http://www.wga.hu/index.html

WEBOPEDIA
Uppslagsverk om internet, IT och datorer. Rekommenderas av tidskriften Internetworld.
http://www.webopedia.com

VÄRLDSHISTORIA
BBC:s sajt skildrar världshistoria med text, bild, ljud, video, spel och animation.
http://www.bbc.com/history

YRKEN A–Ö
Välj ett yrke. Du får information om de vanligaste arbetsuppgifterna, utbildningsvägarna, hur den framtida arbetsmarknaden ser ut samt lönenivå.
http://www.arbetsformedlingen.se

  © 2000 – 2010 Referensboken.com