Här hittar du länkar till uppslagsverk, språklexikon, ordböcker och kartor, tidningar och olika ämnesguider, till fakta om bokbransch och bibliotek, till skönlitterära författare och deras verk.  Och
du kan köpa din bok på Bok & Media Shop.

   
    Innehåll:

Start
Encyklopedier
Uppslagsverk
Skönlitteratur
Böcker Tidningar
Språklexikon
Kartor
Adress Telefon
Tid
Förlagsordlista eng/sv
Bok & Media Shop


  
<<Till startsidan

Kontakta oss>>

Encyklopedier


LEXIKON, MED 
SNABBA SVAR:
- NE och NE:s ordbok
- Sv.akademiens ordlista
- Wikipedia
- Store norske
- Store danske
- Britannica

ÖVERSÄTT MED
-
Google
-
Nordisk ordbok
-
Norstedts ordbok
- Synonym eng/sv/eng
- Internet Explorer

LÅNA EN E-BOK!
De här biblioteken lånar ut e-böcker via nätet.Titlar.

EBRARY.COM
Få tillgång till mer än 20000
e-böcker via nätet!

FRÅGA BIBLIOTEKET
Här kan du ställa frågor till en bibliotekarie.  Eller bokla en bibliotekarie på Kungl. Biblioteket.

ANTIKVARIAT
Sök på ett 90-tal antikvariat.

BIBLIOTEK.SE
Sök samtidigt på många bibliotek.

SÖK nyheter. Samtidigt i DN, Svd,
Expressen, Aftonbladet och 50 andra media.

EGEN AGENT
Vill du ha bevakning av ditt favoritämne i ett stort antal tidningar? Beställ tillfälligt abonnemang för 195 kr hos Mediearkivet.

DIALEKTER
Lyssna på svenska dialekter här.

AVIGSIDAN
Det mesta som står här är fel. Men roligt.
www.avigsidan.com

Söka ord: Tryck Ctrl+f. På Mac Command+f.

Nationalencyklopedin, NE.SE
Ett allmänt, omfattande svenskt uppslagsverk som kom till på uppdrag av Sveriges Riksdag.

Uppslagsverket omfattar 259000 artiklar och mer än 1000 kartor. Artiklarna vilar på vetenskaplig grund och är skrivna direkt till verket av mer än 4000 skribenter. Dessutom ingår NE:s ordbok som är Sveriges största och modernaste ordbok samt en omfattande engelsk/svensk ordbok.

För 549 kronor per år får man NE.se i en alltid uppdaterad fullversion som även ger tillgång till tusentals kvalitetsbedömda internetlänkar.

En version med avkortade svar får man använda helt kostnadsfritt. (Se högst uppe i högerspalten.) NE.se är ofta tillgänglig i full version på bibliotek.
http://www.ne.se/

Britannica.com
Världens största uppslagsverk, Encyclopedia Britannica. Man kan söka gratisabonnemang med fullsvar under 14 dagar, sedan är kostnaden för privatpersoner 50.00 US dollar per år eller 7.95 dollar per månad. Avkortade svar ges gratis.  (Se högst uppe i högerspalten.)

Under en tidigare period var tjänsten helt kostnadsfri till glädje inte minst för världens alla människor med stort behov av kunskap men med mycket begränsad tillgång till pengar.
 
Britannica består av flera databaser, bl a Book of the Year, Nations of the World med aktuell information om olika länder samt  Merriam-Websters språklexikon som beskriver ordens betydelse, historia och uttal. Här finns också artiklar från ett 70-tal tidskrifter, bl.a. Discover, The Economist, Newsweek och Time, och en guide till 125000 utvalda webbplatser. 
http://www.britannica.com

THE BRITANNICA CONCISE
Ett mindre uppslagsverk med med mer än 25 000 uppslagsord som täcker konst, affärsliv, data, geografi, historia, litteratur, medicin, filosofi, politik och  populärkultur.
http://education.yahoo.com/reference/encyclopedia/

AEIOU ENCYKLOPEDI
Österrikiskt lexikon med över 13 000 uppslagsord och bilder inom historia, samhälle och kultur. (AEIOU – Austrian Cultural Information System.) Även en engelsk version.
http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop

ANSWERS
Amerikansk uppslags/referensplats, delvis fri, delvis avgiftsbelagd.
http://www.answers.com

ASK
Har du en fråga som du söker svaret på? Ställ frågan till Ask och du kan få svaret inom ett ögonblick.
http://www.ask.com/

COLUMBIA ENCYCLOPEDIA
Nätversionen av den sjätte upplagan av detta allmänna uppslagsverk, publicerat i ett band år 2000.
http://www.bartleby.com/65/

DEN STORE DANSKE LEXIKON
Gyldendals – den danska motsvarigheten till svenska Nationalencyklopedin – lägger ut hela sin encyklopedi gratis på nätet i februari 2009. Det nya namnet är: Den store danske. En liknande förändring gjordes samtidigt av Det store norske lexikon. Precis som på Wikipedia får användarna möjlighet att själva skriva och rätta. Finansieringen sker med hjälp av annonsförsäljning vilket dock inte har varit så framgångsrikt på grund av den hårda konkurrensen från Wikipedia.
http://www.denstoredanske.dk/

DEN STORE NORSKE LEXIKON
Norges största lexikon med över 145000 artiklar har lagts ut gratis på nätet. Finansieringen sker med hjälp av annonsförsäljning. Detta lyckades dock inte varför Kunnskapsforlaget, som ägs av Aschehoug och Gyldendal,under sommaren 2010 avvecklar Det store norske lexikon och sajten storenorskelexikon.no.
http://www.storenorskeleksikon.no/

EBRARY.COM
Här kan du söka och direkt läsa 20000 e-böcker på engelska och och en mindre del spanska (5%) från ledande akademiska och kommersiella förlag. De flesta böckerna finns inom ekonomi, samhällsvetenskap, språk, historia, estetiska vetenskaper, filosofi, pedagogik och data men även inom många andra ämnen.

Många användare har redan gratis tillgång till Ebrary genom universitetsbibliotek men om du inte tillhör den gruppen behöver det ändå inte bli så dyrt att använda Ebrary. Att söka och bläddra bland titlarna är gratis. För att få kopiera eller skriva ut texten måste du betala en avgift (som sätts av förlaget).

Du börjar med att upprätta ett konto hos Ebrary och ladda ner Ebrarys gratisprogram InfoTools (fungerar på både Windows och Mac) som du använder för att navigera och titta i böckerna. Med ditt kreditkort sätter du in minst $5 på ditt konto. Kostnaderna för utskrifter och kopiering dras sedan från detta konto. OBS! Kontot måste innehålla minst $1.50 för att du skall kunna läsa hela innehållet i böckerna på skärmen.
Detta innebär i princip att du för c:a 15 kr får ständig tillgång till 20000 böcker som du kan läsa från datorns skärm. Vill du dessutom kunna kopiera texten eller skriva ut den med en skrivare måste du betala en avgift. Det mycket praktiska programmet ger dig även möjlighet att skapa en egen bokhylla där du kan spara och senare gå tillbaka till dina böcker. I böckerna kan du ha egna understrykningar, noteringar och bokmärken.
http://discover.ebrary.com

ENCYCLOPEDIA BRITANNICA 
THE 1911 EDITION
Nu kan du söka via internet i den kanske bästa encyklopedin som någonsin har skrivits. Den publicerades för 90 år sedan och består av 29 volymer som innehåller 44 miljoner ord. Artiklarna är skrivna av mer än 1500 författare.
http://www.1911encyclopedia.org/

ENCYCLOPEDIA.COM
Erbjuder besökaren 57000 artiklar från 7:e upplagan av Columbia Encyclopedia. Till artiklarna finns länkar till tidnings- och tidskriftsartiklar samt till bilder och kartor.
http://www.encyclopedia.com

ENCYCLOPEDIA SMITHSONIAN
Webbmuseum med rikt bildmaterial som lockar med spänning och upptäckarglädje.
http://smithsonianeducation.org/

GOOGLE KNOL UTMANAR WIKIPEDIA
Google lanserade i juli 2008 ett nytt öppet uppslagsverk med namnet Google Knol – ett namn som ska föra tankarna till engelskans ord för kunskap (knowledge). Likt Wikipedia rör det sig om ett uppslagsverk till vilket vem som helst kan bidra, men med en viktig skillnad. Varje sida i Google Knol kommer att ha en namngiven författare, och nya skribenter kan inte ändra i andra författares texter. Google tar inte något ansvar för innehållet på Knol utan lämnar redigering, faktakoll och skötsel av sajten helt till användarna, vilket är precis samma inställning som moderbolaget Wikimedia Foundation har till Wikipedia-projektet. I förlängningen är tanken att Knol ska fungera som ett community där sidor och texter kan betygsättas och recenseras. Man ska även kunna kommentera och föreslå ändringar eller tillägg.
Google hoppas även kunna tjäna pengar på tjänsten. Som vanligt med Google handlar det om reklamintäkter. För att ytterligare uppmuntra experter till att skriva har man sagt att av de reklamintäkter som genereras av en Knol-sida, kommer en viss andel att gå till textens författare.
http://knol.google.com/k#

INFOPLEASE
Förutom en encyklopedi finns här ordböcker, kartor och mycket annat värdefullt referensmaterial.
http://www.infoplease.com/encyclopedia/

ITOOLS
u
ppslagsverk, ordböcker, biografier m.m.
http://www.itools.com/research/

L` ENCYCLOPE'DIE DE LÁGORA
Innehållsrikt franskspråkigt uppslagsverk.
http://agora.qc.ca/encyclopedie.nsf/

NORDISK FAMILJEBOK
Projekt Runebergs arbete med inläsningen av Nordisk familjebok närmar sig fullbordan. På webben lägger de ut faksimilbilder av varje sida (totalt 45.000) från både den första utgåvan, 20 band, 1876–1899 och den andra utgåvan, 38 band, 1904–1926.

Andra utgåvan, som med sina 38 band är Sveriges mest omfattande uppslagsverk eller encyklopedi genom tiderna, brukar också kallas "uggleupplagan" eftersom den har en uggla på titelsidan. Alla 20 band ur 1800-talsutgåvan och alla 38 band ur uggleupplagan finns nu i digital faksimilutgåva med sökbar, maskintolkad text på Projekt Runebergs webbplats med hemvist hos Linköpings universitet..
http://www.lysator.liu.se/runeberg/nf/

QUID
Den franska encyklopedin Quid : tout pour tous "Allt för alla". Uppdateras numera endast på nätet. Helt gratis att använda. Reklamfinansierad. Utgivare: Laffont, Paris.
http://www.quid.fr/2007

UNGA FAKTA
1300 sidor med fakta, pyssel och spel – för dig som vill veta mer.
http://www.ungafakta.se/

UPPSLAGSBOK FÖR ALLA ÅR 1910
Med biträde af fackmän utarbetad af Bernhard Lundström och Albert Montgomery. 1723 sidor. Publicerad på internet av Projekt Runeberg år 2005.
http://runeberg.org/uppsalla/

WIKIPEDIA – DEN FRIA ENCYKLOPEDIN
Ett uppslagsverk som användarna medverkar frivilligt i och bygger upp tillsammans. Vem som helst har möjlighet att lägga in ett nytt uppslagsord och skriva en förklaring eller redigera tidigare inlägg – både egna och andras. Wikipedia finns i 100-tal olika språkvarianter, även på svenska. Den engelska delen omfattar mer än 2 miljoner artiklar. Det är cirka 25 gånger mera än den tryckta versionen av Encyclopedia Britannica. Den svenska versionen omfattar drygt 300000 artiklar. Med alla språkversioner inräknade är antalet artiklar mer än 10 miljoner.
www.wikipedia.org
Den svenska delen:
http://sv.wikipedia.org/


Wikipedia på nordsamiska:
http://se.wikipedia.org/wiki/Main_Page

OBS! Wikipedia för mobilen finns på mobiladressen:
wapedia.mobi/sv/

Ordlistor på olika språk:
http://sv.wiktionary.org/wiki/Huvudsida
Nu planeras också Wikinews – en tidning som läsarna själva gör:
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikinews

CITIZENDIUM – NY WIKIPEDIA MED EXPERTER
Larry Sanger, en av grundarna till Wikipedia startar en ny sajt som också har experter som rådgivare. På sikt ska sajten öppnas för allmänheten.
http://citizendium.org/
En liknande satsning planeras av Google för det öppna uppslagsverket Google Knol. Se ovan.

 

  © 2000–2010 Referensboken.com